เกตเวย์สำหรับการขยายธุรกิจโลจิสติกส์ในประเทศไทย

ติดตามข่าวสารผ่านช่องทางอื่นๆ :

เกตเวย์สำหรับการขยายธุรกิจโลจิสติกส์ในประเทศไทย

ติดตามข่าวสารผ่านช่องทางอื่นๆ :

2023-12-20

การท่าเรือฯ Road Show เพิ่มโอกาส ‘ท่าเรือระนอง’ เป็นประตูการค้าจากจีนสู่ฝั่งอันดามัน

การท่าเรือฯ Road Show เพิ่มโอกาส ‘ท่าเรือระนอง’ เป็นประตูการค้าจากจีนสู่ฝั่งอันดามัน

ในงานสัมมนา China Europe Express (Chengdu Chongqing) Global Partner Conference เมื่อวันที่ 5-7 ธันวาคม 2566 คณะผู้แทนการท่าเรือแห่งประเทศไทย นำโดยคุณวราภรณ์ วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด พร้อมด้วยทีมงานฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ บริษัท เบาไทย อินเด็กซ์ แอสโซซิเอท จำกัด เข้าร่วมงานดังกล่าว ณ นครฉงชิ่งและนครเฉิงตู มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีจุดประสงค์สำคัญเพื่อประชาสัมพันธ์ท่าเรือทั้ง 5 แห่งภายใต้การกำกับดูแลของการท่าเรือฯ และนำเสนอศักยภาพของท่าเรือระนองให้เป็นที่รู้จักและสามารถเชื่อมโยงกับ Road Map โครงการ Land to Sea ในการขยายเส้นทางการขนส่งสินค้าของ สป.จีน ไปยังภูมิภาคต่างๆ ในอนาคต

การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ (Rail Transport) ทางเลือกใหม่สำหรับการขนส่งจากจีนสู่ทะเลอันดามัน

การขนส่งและโลจิสติกส์ทางราง (Rail Transport) เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่โลจิสติกส์ที่สำคัญ  เพิ่มความสะดวกให้กับการค้าระหว่างประเทศและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในหลายๆ ประเทศ ด้วยต้นทุนการขนส่งที่ต่ำ ตรงเวลา และขนส่งได้ปริมาณมากรองจากการขนส่งทางเรือ จึงเป็นทางเลือกในการขนส่งที่สำคัญของภาคธุรกิจในยุคปัจจุบัน

(5-6 ธันวาคม 2566) คณะผู้แทนฯ ได้เข้าพบ บริษัท New Land – Sea Corridor Operation Co., Ltd. (NLS) และ Sichuan Port and Shipping Investment Group Co., Ltd. (SPSI) ซึ่งเป็นบริษัทผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและเป็นผู้ลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการขนส่งสินค้ารายใหญ่ของ สป. จีน เพื่อหารือโอกาสทางธุรกิจในการขนส่งสินค้าผ่านท่าเรือระนอง และส่งเสริมการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนระหว่างสป.จีน และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงขยายเส้นทางไปยังประเทศในทวีปยุโรป ผ่านการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบภายใต้นโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (One Belt One Road) นอกจากนี้ ได้เข้าพบ บริษัท Chengdu International Railway Port เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลในการสร้างโอกาสความร่วมมือระหว่างการขนส่งสินค้าทางรถไฟเส้นทาง สป.จีน – สปป.ลาว – ไทย เชื่อมต่อไปยังท่าเรือระนอง ซึ่งเป็นประตูการค้าฝั่งอันดามัน ให้สามารถส่งสินค้าทางทะเลไปสู่กลุ่มประเทศ BIMSTEC ยุโรป และแอฟริกา พร้อมทั้งหารือ (ร่าง) ขอบเขตการจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างท่าเรือระนอง กับ Chengdu International Railway Port Investment Development (Group) Co., Ltd. โดยการท่าเรือฯ จะนำ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจดังกล่าว กลับไปพิจารณาในรายละเอียด เพื่อขอความเห็นชอบและดำเนินการต่อไป

(7 ธันวาคม 2566) คณะผู้แทนฯ ได้เข้าร่วมสัมมนา China Europe Express (Chengdu Chongqing) Global Partner Conference ณ โรงแรม Tiegang Jinjiang Metropolo นครเฉิงตู นับได้ว่าเป็นความก้าวหน้าที่สำคัญของการขนส่งระบบรางระหว่างประเทศ โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 200 คน อาทิ ผู้ประกอบการและนักลงทุนรายใหญ่ของ สป.จีน รวมถึงประเทศในทวีปเอเชียและยุโรป เพื่อแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการพัฒนาระบบรางจาก สป.จีน สู่ประเทศในทวีปต่างๆ พร้อมทั้งขยายความร่วมมือในด้านต่างๆ เช่น การค้า การลงทุน การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และการเชื่อมต่อการขนส่งทางบก-ทางทะเล โดยคุณกัญญ์ชิสา ดีรอด ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกธุรกิจต่างประเทศ ได้นำเสนอการให้บริการของการท่าเรือฯ และศักยภาพของท่าเรือระนองในการเป็นจุดเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transport) ระหว่าง สป.จีน – สปป.ลาว – ไทย ไปยังประเทศในภูมิภาคต่างๆ รวมถึงเชิญชวนนักธุรกิจและนักลงทุนจากนานาประเทศ มาร่วมลงทุนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ร่วมกัน ทั้งนี้ มีผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ของ สป.จีน เข้ามาติดต่อและให้ความสนใจเป็นอย่างมาก โดยฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาดได้เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อจะนำไปหารือร่วมกันในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป

การท่าเรือฯ มุ่งมั่นผลักดันให้ท่าเรือระนองเป็นอีกหนึ่งประตูการค้าที่สำคัญในการสนับสนุนโครงการ Land to Sea ของ สป.จีน เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์ร่วมกัน และส่งเสริมให้เกิดเส้นทางการขนส่งสินค้าผ่านท่าเรือระนองไปยังภูมิภาคต่างๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรมในอนาคตอันใกล้นี้

PAT Marketing ตอบโจทย์ทุกธุรกิจ

ติดตามข่าวสารและติดต่อเราได้ที่ไมโครไซต์ https://pat.marketing/

ช่องทางการติดต่อ PAT.MARKETING

📞+662 269 5317

📨 patmarketing@port.co.th

🌐 www.port.co.th

#กทท #การท่าเรือแห่งประเทศไทย #Portauthorityofthailand #PATMarketing #ตอบโจทย์ทุกธุรกิจ #ท่าเรือระนอง #RanongPort #ขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ #Rail Transport #LandtoSea #ChinaEuropeExpressGlobalPartnerConference

ข้อมูลการติดต่อ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดตามข่าวสารผ่านช่องทางอื่นๆ :