เกตเวย์สำหรับการขยายธุรกิจโลจิสติกส์ในประเทศไทย

ติดตามข่าวสารผ่านช่องทางอื่นๆ :

เกตเวย์สำหรับการขยายธุรกิจโลจิสติกส์ในประเทศไทย

ติดตามข่าวสารผ่านช่องทางอื่นๆ :

2022-08-30

เทคโนโลยี 5G ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมาก และกำลังจะเข้ามาพลิกโฉม

อุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์  ด้วยเพราะ 5G เป็นเทคโนโลยีการเชื่อมต่อไร้สายที่ดีที่สุด มีความเสถียรจึงป้องกันข้อมูลสูญหาย มีการบันทึกข้อมูลแบบเรียลไทม์ มีการถ่ายโอนข้อมูลด้วยความเร็วสูง เชื่อมต่อระบบตรวจสอบสินค้าและพัสดุได้ มีโซลูชั่นใหม่ๆ นอกเหนือจากการเชื่อมต่อ เช่น ระบุตำแหน่งได้อย่างแม่นยำ เทคโนโลยีที่ 5G จึงเป็นอีกปัจจัยที่จะเข้ามาเติมเต็มและยกระดับวงการโลจิสติกส์และการขนส่งสินค้าทั่วโลกให้เติบโตมากยิ่งขึ้น เทคโนโลยี 5G กับอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ เมื่อประเทศไทยนำเทคโนโลยี 5G มาขับเคลื่อนประเทศ 5G จึงเริ่มเข้ามามีบทบาทในแทบจะทุกอุตสาหกรรม ไม่เว้นแม้แต่การขนส่งและโลจิสติกส์ ที่ได้นำประโยชน์จากความเร็วของสัญญาณมาช่วยทำให้สะดวกสบายมากขึ้น สามารถขยายพื้นที่การเชื่อมต่อได้ครอบคลุมมากขึ้น ส่งผลให้การส่งสินค้าและบริการสะดวกขึ้นตามไปด้วย รวมถึงการเพิ่มความน่าเชื่อถือในการตรวจสอบติดตามสินค้า พร้อมตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการในระบบ E-commerce ในช่วง    1-2 ปีที่ผ่านมา เทคโนโลยี 5G ไม่เพียงเข้ามาเติมเต็ม แต่ยังสามารถอุดรอยรั่วของการทำงานด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ในปัจจุบันได้ดีอีกด้วย ซึ่งประโยชน์ที่ได้รับจากการนำเทคโนโลยี 5G มาใช้ด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ มีดังนี้

1. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการห่วงโซ่อุปทานของระบบขนส่งและโลจิสติกส์ (SUPPLY CHAIN)                                                                                                            ในวงการขนส่งและโลจิสติกส์มีห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ที่ใหญ่มาก ตั้งแต่การผลิตสินค้าและบริการ ไปจนถึงการส่งสินค้าให้ถึงมือผู้บริโภค ดังนั้น ความต่อเนื่องของการขนส่งทุกขั้นตอนเป็นสิ่งจำเป็น เพราะทุกๆ กระบวนการต่างก็มีความสำคัญ หากมีจุดใดขัดข้อง หรือผิดพลาด ก็จะส่งผลเสียไปในวงกว้างได้ เมื่อมี 5G เราจะสามารถติดตามการทำงานของห่วงโซ่อุปทานและติดตามพัสดุแบบเรียลไทม์ได้ง่ายและครอบคลุมมากขึ้น ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในปัจจุบันผู้ให้บริการส่วนใหญ่ไม่สามารถตรวจสอบหรือมองเห็นภาพรวมของห่วงโซ่อุปทานได้ทั้งหมด แต่ 5G จะช่วยให้สามารถใช้งานเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในทุกอุปกรณ์ หรือ  IoT เพื่อติดตามการทำงานแบบเรียลไทม์ได้ทั่วถึงทั้ง Supply Chain และในอนาคตอุปกรณ์ที่รองรับเทคโนโลยีหรือ Smart Device ต่างๆ จะเชื่อมต่อด้วยเทคโนโลยี 5G แทบทั้งสิ้น จึงทำให้ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการสามารถติดตามพัสดุได้เรียลไทม์ ตั้งแต่ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งไปจนถึงสถานะของตัวกล่องสินค้า ทำให้ในอนาคตเราจะมั่นใจในการขนส่งสินค้าที่มีราคาสูงมากขึ้น ไร้ความกังวลว่าสินค้าจะสูญหายหรือชำรุดเสียหายระหว่างการขนส่ง

2. สร้างความนิยมในการใช้ VR และ AR จำลองสถานการณ์เพื่อเตรียมการจัดคลังสินค้าและการขนส่งให้มีประสิทธิภาพ  เราจะเริ่มเห็นการนำ VR จำลองโลกเสมือนจริงแยกออกจากโลกแห่งความเป็นจริง และใช้ AR นำวัตถุเสมือนมาใช้กับโลกแห่งความเป็นจริง ชึ่งทั้งสองเทคโนโลยีมีประโยชน์อย่างมากต่อวงการขนส่งและโลจิสติกส์ ทำให้การทำงานด้านการขนย้ายสินค้าหรือค้นหาสินค้าเป็นไปได้ง่ายและสะดวกขึ้นและยังช่วยในด้านของการจำลองสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการขนส่ง เพื่อเตรียมความพร้อมแก่เจ้าหน้าที่คลังสินค้าในการลดผลกระทบและความเสียหายต่อพัสดุหรือสินค้าของลูกค้า

3. การติดตามพัสดุและการวางแผนเส้นทางการขนส่ง

เทคโนโลยี 5G จะช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถติดตามการขนส่งสินค้าได้ครอบคลุมมากขึ้น รวมถึงการวางแผนเส้นทางการขนส่งให้มีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถลดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง ลดเวลาในการดำเนินการ เพิ่มโอกาสในการส่งสินค้าที่มีปริมาณมากขึ้น ขนาดใหญ่ขึ้น หรือมีมูลค่าสูงขึ้นได้

4. การใช้ยานพาหนะขนส่งสินค้าไร้คนขับ                                                    การนำเทคโนโลยี 5G มาใช้ในการจัดการยานยนต์ขนส่ง รถบรรทุกไร้คนขับ จะช่วยลดการใช้แรงงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการได้ดีไม่แพ้การใช้มนุษย์ ที่สำคัญจะช่วยลดต้นทุนได้มาก ซึ่งผู้ประกอบการขนส่งและ โลจิสติกส์ทั่วโลกกำลังจับตามองและมีโอกาสสูงมากที่จะเริ่มใช้ยานยนต์ไร้คนขับในการให้บริการของท่าเรือ รวมไปถึงผู้ให้บริการขนส่งและโลจิสติกส์อีกด้วย

PAT Marketing ตอบโจทย์ทุกธุรกิจ

ติดตามข่าวสารและติดต่อเราได้ที่ไมโครไซต์ https://pat.marketing/

ช่องทางการติดต่อ PAT MARKETING

+662 269 5317

patmarketing@port.co.th

www.port.co.th

Tag: #กทท #การท่าเรือแห่งประเทศไทย #PATMarketing #ตอบโจทย์ทุกธุรกิจ #ท่าเรือกรุงเทพ #ท่าเรือแหลมฉบัง #ท่าเรือระนอง #ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน #ท่าเรือเชียงของ #เทคโนโลยี5G #เทรนด์ขนส่งและโลจิสติกส์ #5G #Transporatation #Logistics #SupplyChain #VR #AR #Tracking #UnmannedEV

ข้อมูลการติดต่อ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดตามข่าวสารผ่านช่องทางอื่นๆ :