เกตเวย์สำหรับการขยายธุรกิจโลจิสติกส์ในประเทศไทย

ติดตามข่าวสารผ่านช่องทางอื่นๆ :

เกตเวย์สำหรับการขยายธุรกิจโลจิสติกส์ในประเทศไทย

ติดตามข่าวสารผ่านช่องทางอื่นๆ :

2023-10-20

การท่าเรือฯ แจ้งการให้บริการในวันปิยมหาราช (23 ตุลาคม 2566)

🛥 การท่าเรือฯ แจ้งการให้บริการในวันปิยมหาราช (23 ตุลาคม 2566)
.
🔹บริษัทสายการเดินเรือหรือตัวแทนเรือ เจ้าของสินค้าหรือตัวแทนเจ้าของสินค้า ที่มีความประสงค์จะทำการบรรทุกขนถ่ายและขนส่งสินค้าหรือตู้สินค้าที่ท่าเรือกรุงเทพ ระหว่างวันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 น. ถึงวันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 น. ให้แสดงความจำนงล่วงหน้าภายในเวลา 14.00 น. ของวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 เพื่อให้ท่าเรือกรุงเทพจัดพนักงานและเครื่องมือทุ่นแรงเตรียมไว้ให้บริการ
.
📌 ทั้งนี้ หากบริษัทสายการเดินเรือหรือตัวแทนเรือ เจ้าของสินค้าหรือตัวแทนเจ้าของสินค้า ไม่ได้แจ้งความประสงค์ขอทำการบรรทุกขนถ่ายและขนส่งสินค้าหรือตู้สินค้าไว้ล่วงหน้า ท่าเรือกรุงเทพจะงดให้บริการในวันและเวลาดังกล่าว
.
#แจ้งการให้บริการในวันหยุด #23ตุลาคม #วันปิยมหาราช
#กทท #การท่าเรือแห่งประเทศไทย
#pat #patmarketing#portauthorityofthailand

ข้อมูลการติดต่อ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดตามข่าวสารผ่านช่องทางอื่นๆ :