เกตเวย์สำหรับการขยายธุรกิจโลจิสติกส์ในประเทศไทย

ติดตามข่าวสารผ่านช่องทางอื่นๆ :

เกตเวย์สำหรับการขยายธุรกิจโลจิสติกส์ในประเทศไทย

ติดตามข่าวสารผ่านช่องทางอื่นๆ :

2023-08-09

การท่าเรือฯ แจ้งการให้บริการในวันเฉลิมพระชนมพรรษา


🛥
การท่าเรือฯ แจ้งการให้บริการในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงฯ และวันหยุดชดเชย (12-14 ส.ค. 66)
.
🔹บริษัทสายการเดินเรือหรือตัวแทนเรือ เจ้าของสินค้าหรือตัวแทนเจ้าของสินค้า ที่มีความประสงค์จะทำการบรรทุกขนถ่ายและขนส่งสินค้าหรือตู้สินค้าที่ท่าเรือกรุงเทพ ระหว่างวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. ถึงวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. ให้แสดงความจำนงล่วงหน้าภายในเวลา 14.00 น. ของวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 เพื่อให้ท่าเรือกรุงเทพจัดพนักงานและเครื่องมือทุ่นแรงเตรียมไว้ให้บริการ
.
📌 ทั้งนี้ หากบริษัทสายการเดินเรือหรือตัวแทนเรือ เจ้าของสินค้าหรือตัวแทนเจ้าของสินค้า ไม่ได้แจ้งความประสงค์ขอทำการบรรทุกขนถ่ายและขนส่งสินค้าหรือตู้สินค้าไว้ล่วงหน้า ท่าเรือกรุงเทพจะงดให้บริการในวันและเวลาดังกล่าว
.
#แจ้งการให้บริการในวันหยุด
#วันเฉลิมพระชนมพรรษา
#สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงฯ
#การท่าเรือแห่งประเทศไทย #กทท
#portauthorityofthailand
#pat #patmarketing

ข้อมูลการติดต่อ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดตามข่าวสารผ่านช่องทางอื่นๆ :