เกตเวย์สำหรับการขยายธุรกิจโลจิสติกส์ในประเทศไทย

ติดตามข่าวสารผ่านช่องทางอื่นๆ :

เกตเวย์สำหรับการขยายธุรกิจโลจิสติกส์ในประเทศไทย

ติดตามข่าวสารผ่านช่องทางอื่นๆ :

เกี่ยวกับการท่าเรือ

การท่าเรือแห่งประเทศไทยทำหน้าที่เป็นเกตเวย์ สำหรับการขยายธุรกิจโลจิสติกส์ในประเทศไทย ด้วยโอกาสและความเป็นไปได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

เกตเวย์สำหรับการขยายธุรกิจโลจิสติกส์ในประเทศไทย

การท่าเรือแห่งประเทศไทยคือหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการกิจกรรมท่าเรือและการขนส่งสินค้าในประเทศไทย

ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2494 ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงคมนาคม โดยปัจจุบันการท่าเรือฯ บริหารจัดการท่าเรือ 5 แห่งทั่วประเทศไทย ได้แก่ ท่าเรือกรุงเทพ ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน ท่าเรือเชียงของ และท่าเรือระนอง

ความสำเร็จตลอด 70 ปีที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการท่าเรือฯ ที่มีต่ออุตสาหกรรมโลจิสติกส์ในประเทศไทยและตลาดการค้าโลก

วิสัยทัศน์

มุ่งสู่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำระดับโลก
พร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่เป็นเลิศ
เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในปี 2573

ค่านิยมองค์กร

ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการด้วยใจ สร้างสรรค์
สิ่งใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมร่วมมือเพื่อองค์กร

ข้อมูลการติดต่อ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดตามข่าวสารผ่านช่องทางอื่นๆ :