เกตเวย์สำหรับการขยายธุรกิจโลจิสติกส์ในประเทศไทย

ติดตามข่าวสารผ่านช่องทางอื่นๆ :

เกตเวย์สำหรับการขยายธุรกิจโลจิสติกส์ในประเทศไทย

ติดตามข่าวสารผ่านช่องทางอื่นๆ :

โครงสร้างองค์กร

เกตเวย์สำหรับการขยายธุรกิจโลจิสติกส์ในประเทศไทย

พวกเรามุ่งมัน พัฒนาศักยภาพการขนส่งในประเทศ และระหว่างประเทศ
ให้มีประสิทธิภาพมาโดยตลอด 70 ปี

โครงสร้างองค์กร

นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข

ผู้อำนวยการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย​
โทร. 0-2269-5109

เรือเอกรุจน์ สุขปรีดี

รองผู้อำนวยการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
สายบริหารทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล
โทร. 0-2269-5152

เรือโท ยุทธนา โมกขาว

รองผู้อำนวยการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
สายบริหารการเงินและกลยุทธ์องค์กร
โทร. 0-2269-5859

นายอภิเสต พงษ์สุวรรณ

รองผู้อำนวยการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
สายบริหารสินทรัพย์และพัฒนาธุรกิจ
โทร. 0-2269-5316

ร้อยตำรวจตรี ธาณิน อัมพะวะผะลิน

รองผู้อำนวยการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
สายวิศวกรรม
โทร. 0-2269-5293

นายเรืองศักดิ์ บำเหน็จพันธุ์

รองผู้อำนวยการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
สายเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร. 0-2269-5154

ร้อยตำรวจตรี มนตรี ฤกษ์จำเนียร

นักบริหาร 16
โทร. 0-2269-5107

เรือโท ภูมิ แสงคำ

ผู้อำนวยการท่าเรือกรุงเทพ
โทร. 0-2269-5327

ร้อยตำรวจโทชัยชาญ ชูทอง

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
สายบริหารทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล
โทร. 0-2269-5153

ว่าที่ร้อยตรีรัฐกร เขียวไพศาล

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
สายตรวจสอบ
โทร. 0-2269-5918

(ว่าง)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
การท่าเรือแห่งประเทศไทย
สายบริหารการเงินและกลยุทธ์องค์กร
โทร. 0-2269-5506

เรือโทกิตติคุณ จารุวัฒนายนต์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
สายวิศวกรรม
โทร. 0-2269-5154

นายแถมสิน ศรีบางพลีน้อย

รองผู้อำนวยการท่าเรือกรุงเทพ
โทร. 0-2269-5313

เรือเอก กานต์ เมนะรุจิ

รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง
โทร. 0-3840-9101

ข้อมูลการติดต่อ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดตามข่าวสารผ่านช่องทางอื่นๆ :